Liittymät

Kasperi kommunikoi monipuolisilla liittymillä lähes kaikkien taloushallinnon ohjelmistojen kanssa. Liittymät ovat käytettävissä Kasperin AB- ja ABC-versioissa.

Kasperista voidaan siirtää kirjanpitoon (kuukausittain tai muulta halutulta aikaväliltä):

  • suunnitelman mukaiset poistot
  • myyntikirjaukset
  • poistoeron muutokset
  • keskeneräisten projektien aktivoinnit
  • IFRS-oikaisut

Uudet käyttöomaisuushankinnat voidaan siirtää Kasperiin kirjanpidosta, ostoreskontrasta tai sähköisestä ostolaskujärjestelmästä.

Tietojen siirto Kasperin ja muiden järjestelmien välillä.


Valmiita liittymiä löytyy mm. seuraaviin sovelluksiin:


Mikäli hakemasi sovellus ei löytynyt listalta, ota yhteyttä!

Kehitämme mielellämme uusia liittymärajapintoja tarpeenne mukaan.