Kasperi skaalautuu yrityksen seurantatarpeiden mukaan

Kasperista on neljä erilaajuista versiota, joista voidaan valita sopivin riippuen yrityksen seurantatarpeesta.

Kaikissa versioissa on seuraavat perustoiminnallisuudet

 • Kaikki versiot voidaan asentaa joko yksittäiseen työasemaan, usean käyttäjän verkkoympäristöön tai erilaisiin etäkäyttöympäristöihin
 • Kaikki versiot ovat käytettävissä myös pilvipalveluna
 • Kaikissa versioissa mahdollisuus moniyhtiömalliin (useamman yrityksen kom-seuranta samassa ohjelmassa)
 • Käyttöomaisuusseuranta nimike/kalustoryhmä/tili/taseryhmä -tasoilla
 • Suunnitelman mukaisten poistojen laskenta
 • EVL-poistojen laskenta
 • Poistoerojen laskenta
 • Vähennystapahtumien (myynnit, siirrot, romutukset) hallinta
 • Verolomakkeiden 62 ja 6B pohjatiedot
 • Monipuolinen selaus tietokannasta
 • Vapaamuotoiset muistiotiedot käyttöomaisuusnimikkeillä
 • Monipuoliset valmisraportit (mm. poistotosite, poistoeron muutostosite, myyntitosite, osto- ja myyntiraportit, tase-erittelyt, saldoyhteenvedot, liitetietolaskelmat, verolomakepohjat 62 ja 6B)
 • Helppokäyttöinen raporttigeneraattori

MINI –versio

 • Yksinkertainen ja selkeä ohjelmisto tili-/kohde-kohtaiseen poistolaskentaan
 • Evl– ja suunnitelmapoistojen sekä poistoeron laskenta
 • Valmiit kirjaustositteet ja tilinpäätösraportit

A –versio

 • Kaikki MINI -version toiminnot
 • Tilikohtaisen seurannan lisäksi mahdollisuus sijoituspaikka- ja toimittajakohtaiseen seurantaan

AB –versio

 • Tuhti paketti vaativaan käyttöomaisuuslaskentaan
 • Pienempien versioiden toimintojen lisäksi mahdollisuus seurantaan kustannuspaikoittain, projekteittain sekä henkilötasolla
 • Tulevien poistojen budjetointi
 • Liittymät muihin taloushallinnon järjestelmiin
 • Kiinteistöinvestointien alv-vastuiden seuranta ja siihen liittyvä raportointi (liitetiedot ja muutokset)

ABC –versio

 • Edellisten lisäksi IFRS:n edellyttämä seuranta (mm. uudelleenarvostukset)
 • Laskennalliset poistot sisäisen laskennan tarpeisiin
 • Vapaasti määriteltävät indeksisarjat

Kaikkiin versioihin saatavia lisäominaisuuksia:

 • Hyllypoistojen seuranta (Verolomakkeen 12A:n pohjatiedot)
 • Monikielisyys (suomi-ruotsi-englanti)

AB- ja ABC-versioihin saatavia lisäominaisuuksia:

 • IFRS - rahoitusleasingvuokrien seuranta
 • Investointien seuranta
 • Viivakoodi -ominaisuus
 • Huolto- ja kalibrointitiedot
 • Lokitiedot
 • Tuotelaskenta
 • Integrointi asiakkaan raportointijärjestelmään

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä, niin jutellaan lisää!