Kasperi
-käyttöomaisuuskirjanpito

Kasperissa voidaan seurata suunnitelmanmukaisia poistoja, EVL-poistoja, poistoeroa,
hyllypoistoja ja IFRS-poistoja. Kasperi soveltuu kaikille toimialoille ja kaiken kokoisille
yrityksille, yhteisöille ja tilitoimistoille.

Kasperi skaalautuu joustavasti yrityksen nykyisen sekä tulevien tarpeiden mukaan; neljästä erilaajuisesta versiovaihtoehdosta löytyy oikea vaihtoehto kulloiseenkin tarpeeseesi.

Perusperiaatteet

Tarkin laskentataso on Kasperissa kohde, jolla tarkoitetaan yksittäistä käyttöomaisuushyödykettä. Kasperi tuottaa poistokirjaukset kulloisenkin tarpeen mukaisesti tileittäin/kustannuspaikoittain/projekteittain tai muiden tarvittavien laskentadimensioiden mukaisesti. Ohjelma laskee poistot ja saldot aina ”lennosta”, joka mahdollistaa raporttien ja tositteiden ajamisen mille tahansa kuluvan (tai tulevan) tilikauden päivälle tai päivämäärävälille.

Kasperissa on valmiina kaikki yleisesti käytetyt poistomenetelmät, kuten tasapoistot, menojäännöspoistot ja substanssipoistot.

Kasperi laskee sumu- ja evl-poistot sekä poistoeron kohdetasolla. Kohdetasolla voidaan laskea jopa neljät rinnakkaiset poistot, koska sumu- ja evl-laskennan lisäksi mukaan saadaan tarvittaessa myös IFRS-poistot ja laskennalliset poistot (esim. sisäistä laskentaa varten).

Tilikauden vaihteeseen liittyy kokonaispoiston määritys -toiminto, jossa määritellään, halutaanko EVL-poistot tehdä maksimin mukaisina vai halutaanko esim. tulosmielessä kertoa jokin muu siitä poikkeava summa. Kasperi laskee tarvittavan poistoprosentin automaattisesti, annettujen määritysten mukaan. Samassa toiminnossa tehdään tarvittaessa myös hyllypoistoihin liittyvät määritykset ja tulostetaan käyttöomaisuuteen liittyvät verolomakepohjat 62, 12A ja 6B.

Vähennys- ja muutostapahtumat

Kasperi hallitsee kaikenlaiset käyttöomaisuuden vähennystapahtumat (kokonaismyynnit, osittaismyynnit, romutukset, kohteen jaot, siirrot käyttöomaisuudesta vaihto-omaisuuteen, siirrot keskeneräisistä lopulliselle käyttöomaisuustilille, jne.) ja tuottaa tarvittavat kirjaustositteet, jotka voidaan viedä kirjanpitoon monipuolisten liittymien välityksellä. Kasperi hallitsee sekä EVL-myyntivoittojen suoran sekä epäsuoran tuloutuksen ja vähennystapahtumat saadaan automaattisesti mukaan myös Kasperin tuottamille verolomakepohjille.

Kohteille voidaan kohdistaa myöhemmin erilaisia laskentaan vaikuttavia muutoksia, kuten lisähankintoja, investointiavustuksia, hyvityslaskuja, poistoajan muutoksia, lisäpoistoja jne. Ohjelmassa on monipuolinen massamuutos-toiminnallisuus, jolla muutokset voidaan tehdä kerralla usealle (tai vaikka kaikille) kohteille kerralla.

Tositteet ja raportit

Kasperi tuottaa poistotositteet, myyntitositteet, poistoeron muutostositteet ja tilisiirtotositteet niin FAS:n mukaista kirjanpitoa kuin IFRS-seurantaakin varten. Tositteet viedään kirjanpitoon usein liittymärajapintojen välityksellä.

Kasperissa on kirjaustositteiden lisäksi monipuoliset valmisraportit, kuten

Kasperissa on lisäksi helppokäyttöinen raporttigeneraattori, jolla tehdyt raporttipohjat saadaan tallennettua valmisraporteiksi myös myöhempää käyttöä varten.

Kaikki raportit voidaan tallentaa myös pdf- ja Excel-muodoissa.

Liittymärajapinnat

Kasperissa on valmiit liittymät useimpiin, yli neljäänkymmeneen taloushallinnon järjestelmään.

Uudet käyttöomaisuushankinnat voidaan siirtää Kasperiin kirjanpidosta, ostoreskontrasta, ostolaskujärjestelmästä tai vaikkapa Excel-taulukosta. Kasperista kirjanpitoon viedään puolestaan tarvittavat käyttöomaisuuskirjaukset (sumupoistot, poistoeron muutokset, myyntikirjaukset, tilisiirrot ja IFRS-oikaisut).

Kasperista voidaan viedä tietoja myös raportointijärjestelmää varten, jolloin voidaan siirtää esim. kom-kohteiden perustiedot, poistot ja poistoeron muutokset ja lisäys-/vähennystapahtumat.

Usein myös budjettipoistot siirretään Kasperista yrityksen budjettijärjestelmään – budjettipoistot voidaan laskea sekä olemassa olevista että budjetoiduista kom-kohteista.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Jukka Järvinen, tuotepäällikkö
050 408 0955

Ville Ristiluoma, tuoteasiantuntija
044 331 2089

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@espina.fi .

Ota yhteyttä

Puhelin: (09) 5866 0200
Sähköposti: kasperi@espina.fi

Voit myös jättää meille yhteydenottopyynnön, niin
olemme sinuun yhteyksissä mahdollisimman pian!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.