Kasperi -kiinteistöinvestointien alv-vastuiden seuranta

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverovastuiden seuranta löytyy vakio-ominaisuutena Kasperin AB- ja ABC-versioista. Toiminnon avulla voit seurata kiinteistöinvestointien alv-vastuita ja niiden muutoksia. Toiminto tuottaa raportoinnin tilinpäätökseen sekä tiedot verotusta varten.

Perusperiaatteet

Toiminto pohjautuu vuonna 2008 voimaan tulleeseen lainsäädäntöön kiinteistöinvestointien arvonlisäverovastuiden seurannasta. Seurantavaatimus koskee liiketoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen uudisrakentamis- ja perusparannustöitä. Seurannassa noudatetaan 10 vuoden tarkistuskautta, ja vuosittaisessa tarkistusmenettelyssä investoinnin arvonlisäverosta ansaitaan tai menetetään kymmenesosa. Investoinnin sisältämä arvonlisävero voi myös muuttua vuosittain 10 vuoden tarkistuskauden aikana, jolloin voidaan tehdä joko lisää vähennyksiä tai maksetaan verottajalle takaisin jo tehtyjä vähennyksiä.

Alv-vastuutapahtumat perustetaan Kasperin käyttöomaisuuskohteiden alle. Kasperissa on toiminnallisuutena myös ”automaattinen alv-vastuiden seuranta”, joka laskee kiinteistöinvestointien alv-vastuut käyttöomaisuuden hankintojen perusteella. Toiminto voi laskea vastuut vanhoiltakin kausilta (esim. Kasperin alv-vastuiden seuranta -toiminnallisuuden käyttöönottovaiheessa), mutta se on pääasiassa tarkoitettu kuluvan tilikauden alv-vastuiden päivitykseen. Toiminnon avulla on helppo muodostaa kiinteistöinvestointien alv-vastuutapahtumat erityisesti tilanteessa, jossa investoinnit eivät sisällä suuria määriä muita kuin suurinta verokantaa. 

Laskenta tapahtuu kuukausitasolla (tai puolen kuukauden tarkkuudella, jos kuukauden päivät jakautuvat tasan eri käyttötarkoituksiin).

Muutokset seurantakaudella

Toiminnan alv-vastuukelpoisuus ja sen muutokset määritellään organisaatiorakenteelle (esim. kustannuspaikalle). Laskenta huomioi myös kesken tilikautta tapahtuvat muutokset (yritysjärjestelyt, kiinteistön luovutuksen), jolloin kiinteistö on seurantavastuun alaisena vain osan tilikautta. Kasperi hallitsee myös sellaiset erityistarpeet kuin rakentamisvaiheen jälkeen tyhjillään olevat tilat, joista saadaan tehdä takautuva alv-vähennys ensimmäisen vuokralaisen myötä.

Raportointi

Kasperi tuottaa KILAn vaatimusten mukaisen AVL-vastuiden liitetietoraportin, josta nähdään myös vuosittaiset lisämaksut/-vähennykset verotusta varten. Raportointi voi tapahtua kiinteistöittäin, käyttöomaisuuskohteittain, tai vaikka monesta yhtiöstä kerralla. Tiedot voidaan kopioida myös Excel-taulukkoon lähempää tarkastelua varten. Kasperin raporttigeneraattorin avulla on mahdollista tehdä myös omia raporttipohjia, jotka voidaan tallentaa valmisraporteiksi myöhempää käyttöä varten.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Jukka Järvinen, tuotepäällikkö
050 408 0955

Ville Ristiluoma, tuoteasiantuntija
044 331 2089

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@espina.fi.

Ota yhteyttä

Puhelin: (09) 5866 0200
Sähköposti: kasperi@espina.fi

Voit myös jättää meille yhteydenottopyynnön, niin
olemme sinuun yhteyksissä mahdollisimman pian!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.